• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español

Plzeňský deník - 6.12.2005

Datum uveřejnění: 
06.12.2005
Zdroj: 
Plzeňský deník
Body: 

Děti a sbor Česká píseň zazpívaly pro charitu Plzeň - Ve prospěch městské charity se konal v plně navštíveném chrámu mistra Jana Husi českobratrské církve evangelické v Plzni benefiční koncert. V jeho prvé části vystoupil dětský pěvecký sbor Zvoneček při Základní škole v Plzni-Újezdě. Za řízení Evy Markvartové a klavírního doprovodu Markéty Adámkové přednesl sérii zimních písní a všeobecné sympatie získal jak svou ukázněností, tak i zřetelnou artikulací a čistotou intonace. Druhou polovinu koncertu vyplňoval smíšený pěvecký sbor Česká píseň, početně i umělecky neustále vzrůstající. V čele s Jiřím Štruncem, dirigentem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, zahájil vystoupení motetem G. P. da Palestriny Tota pulchra es (Celá krásná jsi). Těžiště jeho programu však spočívalo v kantátovém díle B. Brittena A Ceremony of Carols (Slavnost koled), cyklu dvanácti sborových skladeb na staroanglické lidové texty s vánoční a duchovní tematikou. Dílo sbor přednesl v originále s prvotřídním harfovým doprovodem Hany Müllerové-Jouzové, členky Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. Předností provedení byl i přiložený básnický překlad Jonathana Tomeše. Koncert poté uzavírala a cappellová Missa brevis zakladatele sboru Zdeňka Lukáše.

Kategorie: