• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español

Koncert v Lam (DE) 23.5.2016:

Datum uveřejnění: 
23.05.2016
Zdroj: 
(neznámý)
Body: 

Překlad:

Oduševnělé písně

Sbor „Česká píseň“ hostoval ve farním kostele

Lam. Náladu třídenního farního výletu s nádherným počasím v Tyrolsku přinesl farář Ambros Trummer na nedělní bohoslužbu, kterou obohatil sbor Česká píseň v rámci Festivalu duchovní hudby Šumava – Bavorský les. „Na malinkém prostoru tam stojí čtyři velké baziliky, ve kterých byl slaven Jubilejní rok soucitu a prošli jsme Svatými branami,“ byl nadšen farář. V neděli slavila církev Trojjedinost Boží. „Jeden Bůh ve třech osobách“ působí na jednu stranu nelogicky a protikladně, vyjadřuje ale celou lásku Boží a jeho péči o lidi.

Proto se duchovní pastýř připojil k úvodním slovům Jana Palka, který návštěvníkům bohoslužby oznámil zdarma koncert českého sboru. „Toto je také vhodná doba ke snění a přemýšlení o Bohu.“

„Pravděpodobně neexistuje v průběhu celého církevního roku žádný tak těžko pochopitelný svátek jako je svatá trojjedinost“, dodal farář Trummer. Popsat trojjediného Boha je téměř nemožné. Každý si jistě představí Boha po svém. „Od tisíce dotázaných bychom jistě dostali tisíc obrazů“, tolik duchovní. Přesto je dobré tento svátek slavit, protože to ukazuje, že Bůh není strnulý a svéhlavý, ale živoucí a lidem se zjevuje stále novým způsobem. „Každý z nás už byl určitě někdy uchvácen krásou a velikostí, všemohoucností a majestátem stvoření světa,“ řekl duchovní. Toto připisujeme Stvořiteli. Ukázal se nám symbolicky v osobě svého Syna a šel společně po cestách lidí. „Každý z nás už měl pocit, že slyší rady vnitřního hlasu a že jím byl naplněn. To je duch Boží“, byl kněz přesvědčen. Smíšený sbor, jehož repertoár sahá od středověku po dnešní dobu, doprovodil mši výběrem oduševnělých a hlubokomyslných písní.

Po mši byl ještě přídavek ve formě malého koncertu před oltářem, mezi skladbami byly i čtyři lidové mariánské písně v úpravě českého skladatele Bohuslava Martinů. Diváci, kteří zůstali až do konce koncertu, se rozloučili s hudebním tělesem srdečným potleskem. Češi byli ohromeni renovovaným kostelem i jeho akustikou a projevili přání opět si smět zazpívat v Lamu.

(obr. Smíšený sbor z Plzně nabídl hudební zážitek z nejvybranějších)

Kategorie: