• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español

Historie sboru (1981 - 1990)

1981

  • matiné v Masných krámech - "Program tvořila ve vyrovnaných proporcích stará i současná hudba. Emocionálně silněji však zapůsobily skladby soudobých skladatelů, a to jmenovitě "Oliva" a "Vínek z mateřinky" Jana Málka, kde k velkému úspěchu jistě přispěl vynikající sólista J. Sonnek, jehož výkon byl na profesionální úrovni, a skladby Z. Lukáše. Ve snaze zvukově zpestřit program uskutečnil sbormistr České písně také několik skladeb pouze s ženskou částí." (Pravda, 25.2.1981)
  • koncerty v Západočeském muzeu, natáčení v rozhlase
  • zájezd do Jesenice na Rakovnicku, spolupráce s Karlem Frieslem (klavír) a Jiřím Žilákem (housle)

1982
• leden - koncert společně s Choreou Bohemicou a Musicou Bohemicou ve vokálně tanečním pásmu "Ke kořenům krásy" ve Smetanově divadle v Praze
• spolupráce s klavíristkou Dr. Janou Jindrovou
• občasná spolupráce se Z. Lukášem
• ústřední kolo soutěže Písně přátelství (Česká píseň - zlaté pásmo)
• podzim - soutěž smíšených pěveckých sborů Klatovy - 1. místo + cena za dramaturgii + cena za nejlepší technické zvládnutí + cena za nejlepší provedení povinné skladby

1983
• koncert v Benátkách nad Jizerou - spolu s kvartetem zobcových fléten proveden výběr z Loutny české A. V. Michny z Otradovic
• premiéra skladby Z. Lukáše "Pocta tvůrcům"
• léto - zájezd do Francie (Chaussin) - hostitelem smíšený pěvecký sbor "Allouette"
• sbor "Allouette" hostem České písně
• samostatné vystupování dámské složky České písně, např. na Festivalu dívčích a ženských sborů Západočeského kraje (Klatovy)
"...zařazením do zlatého pásma byl oceněn Ženský sbor České písně se sbormistrem Z. Vimrem, který kromě toho získal zvláštní uznání poroty za provedení skladby Z. Lukáše Hadroplet a další zvláštní uznání za provedení povinné skladby." (Pravda, 8.12.1983)

1984
• Česká píseň v rozhlase, účast na Smetanovských dnech, koncerty v Masných krámech
• společný koncert se Svatoborem Sušice
• koncert České písně a dalších na počest 80. narozenin Antonína Špeldy, hudebního historika, kritika a organizátora hudebního života v Plzni
• Festival sborového umění (Jihlava) - 2. místo (novinka - Otmar Mácha "Odedávna")

1985
• provedena v plzeňské premiéře kantáta "Kytice" B. Martinů
• spolupráce se Sedláčkovým kvartetem, tenoristou Břetislavem Vojkůvkou, klavíristou Jindřichem Durasem
• účast na Smetanovských dnech
• účast na přehlídce plzeňských pěveckých sborů a pěveckých sborů Západočeského kraje
• dámská složka - Krajské soutěžní přehlídka dívčích a ženských pěveckých sborů (Tachov) - zlaté pásmo
• říjen - Přehlídka neprofesionálních sborů Unie českých pěveckých sborů
(7 smíšených pěveckých sborů - Česká píseň vítěz)
"Vítězem se stal komorní smíšený sbor Česká píseň ... vedený Z. Vimrem. Jde o těleso, jehož výkony jsou vždy výrazově velmi spontánní a technicky dokonalé. Hlasový projev je kultivovaný a sbor má dokonalou výslovnost a propracovanou širokou dynamickou škálu. Kromě první ceny získala Česká píseň mimořádné ocenění poroty za celkové umělecké vyznění soutěžního vystoupení,..." (Pravda, 25.10.1985)
• listopad - Národní soutěžní Festival amatérského sborového umění (Jihlava)
- (dámská složka - 2. místo)
• prosinec - nastudování České mše vánoční J. J. Ryby
• koncert s dětským pěveckým sborem Kvítek (Louny)

1986
• Česká píseň při slavnostním otevření Domu kultury v Plzni
• účast na přehlídce plzeňských pěveckých sborů, v soutěži západočeských pěveckých sborů "Setkání pěvců 86", Česká píseň - absolutní vítězství - cena za celkově zdařilou dramaturgii + cena za nejlepší provedení povinné skladby
• koncerty Krajské pobočky svazu skladatelů - Česká píseň provádí novinky Jaromíra Bažanta a Jana Málka
• spolupráce se sborem Smetana (Hradec Králové)
• 3x v rozhlasovém vysílání, 1x vystoupení v Československé televizi

1987
• Přehlídka plzeňských pěveckých sborů
• krajské kolo Písní přátelství (1. místo), ústřední kolo (2.místo)
• zájezd do Polska (Štětín)
"... Když jsme na závěr každého koncertu zazpívali jednu rytmickou živou polskou píseň, dokázali jsme posluchače doslova zvednout ze sedadel."
(Pravda, 9.5.1987)

• srpen - družební sbor Camerata Nova (Štětín) hostem České písně
• řada koncertů (Masné krámy, Dům kultury, ...)

1988
• přehlídka souborů lidové tvořivosti, Přehlídka plzeňských pěveckých sborů
• setkání se Svatoborem Sušice
• březen - Pražské dny sborového zpěvu
• spolupráce se sborem Tosta Aš
• účast na XI.ročníku hudebního festivalu "Stříbrské hudební léto"
• oslava 60. narozenin Z. Lukáše

1989
• přehlídka západočeských pěveckých sborů
• březen - Písně přátelství - krajské kolo (1. místo v kategorii komorních sborů), ústřední kolo (absolutní vítěz ve své kategorii) + Dr. Jana Jindrová obdržela cenu za citlivý klavírní doprovod
• Česká píseň hostí v Plzni Tostu Aš a Cameratu Novu (Štětín)
• září - účast na 1. ročníku mezinárodního sborového festivalu Bohemia Cantat (Havlíčkův Brod)
• listopad - Česká píseň (ze solidarity se studenty) odmítla vystoupit na koncertu pro Dvořákovu společnost
• vyhrocení názorových rozdílů - rozdělení České písně na 2 tělesa - Česká píseň a Nová Česká píseň

1990
• sbormistrem České písně dirigent opery Divadla J. K. Tyla v Plzni Ivan Pařík
• 5.5. - Česká píseň při zahájení ekumenických bohoslužeb v chrámu sv. Bartoloměje (vysíláno rozhlasem)
• natáčení asi 15-ti minutového programu vokální hudby v Československém rozhlase
• květen - Masné krámy "novému sbormistru ... se podařilo stmelit zvuk do znělého celku ... forte jsou barvitá, piana znělá." (Pravda, 6.6.1990)
(doprovod - Věra Mullerová)
• řada koncertů + úspěchy s Českou mší vánoční J. J. Ryby
• vzhledem k pracovnímu vytížení Ivana Paříka pomocným sbormistrem Pavel Chaloupka (klavírní virtuóz a tehdy korepetitor plzeňského divadla)