• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español

Historie sboru (1991 - 2000)

1991
• koncert ve foyeru Divadla J. K. Tyla - spolu s Musicou Vagantium (Českou píseň řídí Ivan Pařík)
"... pěvci České písně jej zvládli s pozoruhodným soustředěním. ...Dirigent I. Pařík modeluje zvuk v působivém dynamickém rozpětí. ... Polyfonie vyznívá plasticky, účinná byla však i prostá homofonie."
(Plzeňské noviny, 1.1.1991)
• jaro - řada koncertů v Plzni i západočeských městech
• červenec - mezinárodní soutěžní festival sborového zpěvu - Rakousko (Spittal an der Drau)
(Česká píseň - 3. místo v kategorii pěveckých sborů - 2. místo v kategorii přednesu lidových písní)
"... Dokázala však ještě víc: svým vystoupením nejen na poli uměleckém, ale i mimo něj, si získala na svou stranu publikum i mnohé odborníky."
(Nová Pravda, 24.7.1991)
• odchod Pavla Chaloupky služebně do Prahy, Ivana Paříka do Ostravy - sbormistrem Lubomír Henrich (dosavadní člen sboru)

1992
• jaro - Česká píseň natočila svoje 1. CD
• v rámci Smetanovských dnů - společný koncert s Novou Českou Písní
("... dobře připravený kolektiv provedl jednotlivé části mše (Missa brevis Z. Lukáše) intonačně čistě a s velkým porozuměním pro výstavbu díla. V hlasově vyrovnaném celku vygradovaly zejména části Gloria a Agnus Dei.")
(Nová Pravda, 26.3.1992)
• červen - Rakousko - plavba po Dunaji - koncerty
• červen - Česká píseň hostí italský sbor Coro Citta di Forli
• červenec - křest 1. CD

1993
• řada koncertů k životnímu jubileu Z. Lukáše; "Plynutí času" - věnováno České písni
("Skladba ... v přednesu České písně ve spolupráci s flétnistkou J. Pasternakovou tvořila přesvědčivý závěr první poloviny večera. Zaujala nejen bohatou hudební fantazií, jež je skladateli vlastní, ale i naprosto dokonalým až virtuosním provedením.")
(Plzeňský deník, 21.4.1993)
• srpen - mezinárodní festival ve švýcarském Neuchatelu (500 zpěváků z 8 zemí)
(Česká píseň - 2. místo)
• srpen - Česká píseň v Itálii hostem Coro Citta di Forli
(Představitelé města a italského sboru "... vyslovili obdiv nad kvalitou, intonační jistotou a interpretačním ztvárněním provedených skladeb a vysoce hodnotili dirigentskou práci Lubomíra Henricha, s nímž byl po koncertě uskutečněn rozsáhlý rozhovor pro televizní vysílání.")
(Plzeňský deník, 3.9.1993)
• listopad - 36. ročník soutěžního festivalu sborového umění v Jihlavě
(Česká Píseň - 3. místo)

1994
• leden - Česká píseň v Holandsku
• 30.1. - světová premiéra skladby Karla Husy "Americké Te Deum" (český skladatel žijící v USA); Česká Píseň vystupovala spolu s VUS Praha a s Holandskou královskou filharmonií pod taktovkou autora (Utrecht)
("… provedení mělo vysokou úroveň při tak málo zkouškách a času, jak to bývá, ale vaše nadšené zpívání uvedlo tuto skladbu výborně a přesvědčivě. … Jsem vám všem nesmírně vděčný.")
(z dopisu Karla Husy sboru Česká Píseň)
• duben - Česká píseň opět v Holandsku - znovuuvedení "Amerického Te Dea" (město Venlo)
• listopad - slavnostní koncert k 40. výročí založení České písně (Plzeň)
(novinka - Z. Lukáš "Pater Noster" - věnováno České písni)
• křest 2. CD
• prosinec - koncert v Německu (Bad Bergzabern)
• vánoční koncerty - spolupráce s Plzeňským orchestrálním sdružením (František Drs)

1995
• koncert k 700. výročí založení Plzně
("Na zdařilém koncertě … přednesla náročně zvolený a capellový program na velmi dobré úrovni. … Sbor zní kompaktně, sbormistr jej ovládá klidným a přesným gestem. … Závěrečné spirituály vyzněly zcela uvolněně s typickým "českopísňovským" nasazením.")
(Plzeňský deník, 28.4.1995)
• účast na festivalu Bohemia Cantat (Havlíčkův Brod)
(z festivalu si Česká píseň přivezla skladbu Petra Ebena "Missa adventus et quadragesimae" - dílo pak uvedeno při koncertech České Písně v Plzni)
• koncerty v Plzni
("… Novinkové bylo provedení autorů sborem dosud jen vzácně uváděných - B. Martinů (dvě části ze Čtyř písní o Marii) a P. Ebena. Jeho Missa adventus et quadragesimae vychází z představy jednohlasého gregoriánského chorálu; v podání smíšeného sboru vyznívá v oktávovém unisonu, doprovázejícím koncertantně pojatým partem varhan (ve znamenité interpretaci V. Nováka). Právem bylo krásně vypracované dílo zařazeno na závěr večera.")
(Plzeňský deník, 8.12.1995)
• vánoční koncerty s Plzeňským orchestrálním sdružením (František Drs)

1996
• - 2. sbormistrem - Roman Michálek (tehdy ještě posluchač oboru sbormistrovství na PF UK v Praze)
• květen - zájezd České písně na ostrov Jersey (sbormistr - L. Henrich)
• červen - L. Henrich odchází z funkce sbormistra České písně

1997
• řada koncertů v městech západočeského kraje
• vánoční koncerty - spolupráce se studenty plzeňské konzervatoře

1998
• Roman Michálek odchází z funkce sbormistra České písně
• červen - novým sbormistrem Adam Viktora (absolvent plzeňské konzervatoře a AMU ve hře na varhany)
• koncert k 70. narozeninám Z. Lukáše
• vánoční koncerty - spolupráce s instrumentalisty plzeňské konzervatoře

1999
• koncert k 70. narozeninám Petra Ebena (Česká píseň uvedla jeho skladbu "De Tempore")
• benefiční koncert České písně s flétnistou Jiřím Stivínem ve Velké Synagoze (Plzeň)
• setkání západočeských sborů (Karlovy Vary)
• červenec - soutěž pěveckých sborů s mezinárodní účastí (Hradec Králové)
(Česká píseň - Zlatý diplom)
• září - zájezd do Bretaně (na pozvání mužského pěveckého sboru Mouezh Paotred Breizh)
• koncert k 60. narozeninám plzeňského biskupa Františka Radkovského
• listopad - "Requiem" W. A. Mozarta (Česká píseň s hostujícími sólisty a pražským orchestrem Capella Camerata)
• Česká mše vánoční - sv. Bartoloměj (Plzeň); Česká píseň spolu se studenty plzeňské konzervatoře a pražské AMU

2000
• jaro - Česká píseň hostí pěvecký sbor z Bretaně
• květen - koncert s harfistkou Kateřinou Englichovou; skladba Benjamina Brittna "Slavnost koled"
("… nejzávažnější skladbou koncertu (sbormistr A. Viktora se na něm prezentoval jako varhaník a K. Englichová hrála sólově na harfu) byla Slavnost koled. … Dirigent a sbor Česká Píseň tuto nelehkou skladbu vypracovali s příkladnou péčí a dynamikou zejména směrem k pianissimům. Čisté, rovné hlasy, zvláště ženské, včetně sólistek … spolu s křišťálovým doprovodem harfy a ve spojení s chrámovou akustikou přinesly opravdový zážitek.")
(Plzeňský deník, 26.5.2000)
• červen - Česká píseň v Rakousku - hudební festival (hrad Piberstein) (spolupráce s harfistkou Bronislavou Klablenovou)
• říjen - Regensburg; Česká píseň spolu s místním sborem kostela sv. Josefa a místními sólisty a Karlovarským symfonickým orchestrem uvedla skladbu Charlese Gounoda "Cecilská mše"
• listopad - "Requiem" W. A. Mozarta (Česká píseň spolu s plzeňskými sólisty a orchestrem plzeňské konzervatoře)
• prosinec - "Mše C dur" J. D. Zelenky (Česká Píseň spolu s varhaníkem Janem Braunem a plzeňskými sólisty)