• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Español

Historie sboru (2020 – 2024)

2020

Festival Plzeňský podzim – 2. ročník

 • 30. září: Zahajovací koncert - Zpíváme si; Chrám Mistra Jana Husi Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni; Česká píseň Plzeň, dirigent Vojtěch Jouza
 • 5. října: Noční optika – instrumentální kvintet; Galerie Masné krámy

2021

12. září

Koncert v rámci Kruhu přátel hudby Rokycany – G. P. da Palestrina, J. D. Zelenka, Ch. Gounod, Z. Lukáš; Kaple Navštívení Panny Marie Na Vršíčku v Litohlavech

24. října

Bach a Zach – J. S. Bach: Symfonie d moll, Kantáta BWV 161, J. Zach: Requiem Solemne, kostel sv. Jana Nepomuckého v Plzni; Alena Hellerová (soprán), Marta Fadljevičová (alt), Hasan el-Dunia (tenor), Jakub Hliněnský (bas), Pražský barokní soubor, Česká píseň Plzeň, dirigent Vojtěch Jouza

20. prosince

J. Zrunek: Missa I. pro Festis Natalitiis – A. Michna: Česká mariánská muzika chrám Mistra Jana Husi Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni; Česká píseň Plzeň a komorní sbor En Arché Praha, Pražský barokní soubor, dirigent Vojtěch Jouza

2022

10. dubna

J. B. Foerster: Stabat mater, G. P. da Palestrina: Lamentace, Ch. Gounod: Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži; kostel sv. Jana Nepomuckého v Plzni; Česká píseň Plzeň ve spolupráci s komorním sborem En Arché Praha, varhany – Jiřina Dvořáková Marešová

11. dubna

S J. B. Foerster: Stabat mater, G. P. da Palestrina: Lamentace, Ch. Gounod: Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži; kostel U Salvátora, Praha; Česká píseň Plzeň ve spolupráci s komorním sborem En Arché Praha, varhany Jiřina Dvořáková Marešová

11. května

účast na Pilsen STEP festivalu – flashmob více než sto stepařů na náměstí Republiky v doprovodu sborů

26. května

Lidová píseň očima dětí – ZUŠ Chválenická a Česká píseň Plzeň, Depo Plzeň, vernisáž zahájena lidovými písněmi

10. června

Noc kostelů – Ch. Gounod: Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži; katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň

Festival Plzeňský podzim – 3. ročník

 • 3. října: Propojeni hudbou – T. Karpíšek: Salve Regina, J. Marešová: varhanní improvizace, A. Dvořák: Mše D dur; katedrála sv. Bartoloměje; Andrea Brožáková – Frídová (soprán), Jana Piorecká (alt), Tomáš Kořínek (tenor), Jakub Hliněnský (bas), Jiřina Marešová(varhany), Česká píseň Plzeň, En arché, dirigent Vojtěch Jouza
 • 6. října: Ševčík Quartet – Západočeské muzeum Plzeň
 • 13. října: Pohádky s Pražským barokním souborem, umělecký vedoucí V. Jouza – Západočeské muzeum Plzeň
 • 18. října: Děti pomáhají – benefiční koncert pro Sdružení ty a já, Dětský pěvecký sbor Mariella (sbormistryně Hana Bezděková), Malý Kajetán (sbormistryně Zuzana Kuncová a Adéla Skočilová), Kajetán – dětský sbor opery DJKT (sbormistryně Anna-Marie Lahodová); aula SOUE Plzeň
 • 1. listopadu: Dona nobis pacem – J. Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, O. Mácha: Eiréné, Z.  Lukáš: Requiem, W. A. Mozart: Ave verum corpus; kostel sv. Jana Nepomuckého, Čeká píseň Plzeň, Camerata 2018, dirigent Vojtěch Jouza

 

4. prosince

J. J. Ryba: Česká mše vánoční – Andrea Brožáková – Frídová (soprán), Ivana Klimentová (alt), Tomáš Kořínek (tenor), Jakub Hliněnský (bas), Ivana Michalovičová (varhany), diriguje Vojtěch Jouza, kostel sv. Jakuba Většího v Prusinách

19. prosince

V. J. Kopřiva: Missa pastoralis in D a J. J. Ryba: Česká mše vánoční; Chrám mistra Jana Husi farního sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni; Lucie Hájková (soprán), Jana Piorecká (alt), Tomáš Kořínek (tenor), Jakub Hliněnský (bas), Edita Keglerová (varhany), Česká píseň Plzeň, dirigent Vojtěch Jouza

25. prosince

J. J. Ryba: Česká mše vánoční; Rudolfinum, Praha; Alena Hellerová (soprán), Marta Fadljevičová (alt), Aleš Voráček (tenor), Jiří Hájek (bas), En Arché a Česká píseň Plzeň, komorní orchestr Vladimíra Sommera, dirigent Vojtěch Jouza

2023

24. května

L. Janáček: Otčenáš; kostel Sv. Jana Nepomuckého v Plzni; Tomáš Kořínek (tenor), Hedvika Mousa Bacha (harfa), Ivana Michalovičová (varhany), dirigent Vojtěch Jouza

2. června

Noc kostelů v kostele sv. Martina a Prokopa, Plzeň-Lobzy (Z. Lukáš, B. Martinů)

5. června

Hudebně taneční setkání – Česká píseň Plzeň pod vedením V. Jouzy a děti z tanečního oddělení ZUŠ B. Smetany pod vedením Lenky Jíšové; Korandův sbor ČCE v Plzni

1. listopadu 

Ozvěny Plzeňského podzimu: J. S. Bach – Contrapunctus XIV, W. A. Mozart – Requiem d moll, Kostel sv. Jana Nepomuckého Plzeň, Chodské náměstí; Česká píseň Plzeň, sólisté: A. Frídová (soprán), J. Piorecká (alt), M. Žihla (tenor), F. Zahradníček (bas), Komorní orchestr Vladimíra Sommera, dirigent: V. Jouza

4. prosince

Rozsvícení vánočního stromečku v Radčicích, vánoční koledy, dirigent Vojtěch Jouza

10. prosince

Rybova vánoční mše na Prusínách, Andrea Frídová - soprán, Jana Piorecká - alt, Tomáš Kořínek - tenor, Jakub Hliněnský - bas, Tetiana Tishchenko – varhany, Česká píseň Plzeň, dirigent Vojtěch Jouza

18. prosince

Pastorela a rybova vánoční mše, kostel ČCE, Němejcova ulice, sólisté: Lucie Hájková - soprán, Ivana Klimentová – alt, Tomáš Kořínek - tenor, Jakub Hliněnský - bas, Edita Keglerová – varhany, Česká píseň a dirigent Vojtěch Jouza

20. prosince

Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň na náměstí Republiky, dirigent Vojtěch Jouza

25. prosince

Rybova vánoční mše, Pastorela J. Pelikána, Rudolfinum Praha, sólisté: Alena Hellerová (soprán), Markéta Cukrová (mezzosoprán), Aleš Voráček (tenor), Jiří Hájek (bas), Komorní sbor En Arché a smíšený pěvecký sbor Česká píseň, Komorní orchestr Vladimíra Sommera, dirigent: Vojtěch Jouza

2024

25. března

Stabat Mater F. I. Tůmy, J. D. Zelenka, varhany J. S. Bach, D. Buxtehude

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské náměstí, Plzeň: Vojtěch Novák – varhany, Petr Malíšek -violoncello, Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Plzeň, dirigent Vojtěch Jouza