• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español

O sboru

ČESKÁ PÍSEŇ PLZEŇ, smíšený pěvecký sbor založený v roce 1954 je v současné době reprezentován 49 členy. Za více než šedesát let svého trvání si sbor získal své pevné místo v kraji i celé České republice. Svým bohatým repertoárem obsáhl všechna hudební období od renesance po současnou hudbu, včetně českého folklóru, skladby staroslověnské, české, německé, anglické, ruské, latinské, italské, francouzské, španělské a svůj repertoár neustále doplňuje.

ČESKÁ PÍSEŇ se pravidelně účastní kulturního života města a kraje, každoročně pořádá koncerty v Plzni a v okolních městech. Často koncertuje také v Praze nebo Mariánských Lázních. Nejpopulárnější jsou vánoční a výroční koncerty. Sbor absolvoval za dobu svého trvání téměř tisíc koncertů, nahrál přibližně 100 lidových písní s úpravami různých významných českých skladatelů a desítky originálních hudebních skladeb českých a světových autorů bez i s doprovodem nástrojů, podílel se na několika projektech s předními českými profesionálními tělesy a sólisty, vydal dvě samostatná CD. Zúčastnil se desítek hudebních festivalů a soutěží, z nichž si vždy přivezl ocenění za umělecké ztvárnění, intonační čistotu, koncepci pořadu, hlasovou vyrovnanost. Na mnoha soutěžích v Čechách i v zahraničí dosáhl na nejvyšší místa (viz. Historie). Smíšený pěvecký sbor ČESKÁ PÍSEŇ je zájmové těleso, jehož prvořadým cílem je přátelství s hudbou a v hudbě, získávání nových kontaktů, výměna kulturních aktivit a poznávání nových interpretačních modifikací. Sbor zpívá pro radost svou i radost svých posluchačů.