• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español

Napsali o nás

Hudební rozhledy

Datum uveřejnění: 
01.07.2009
Zdroj: 
Hudební rozhledy (J. Kolář)

Vavříny VI. Mezinárodního festivalu a soutěže pěveckých sborů Bohuslava Martinů v Pardubicích Ve dnech 25.– 28. června 2009 se u příležitosti 50. výročí úmrtí skladatele B. Martinů, zařazeného do rámce kulturních výročí UNESCO, uskutečnil v Pardubicích již VI. ročník Mezinárodního sborového festivalu a soutěže Bohuslava Martinů (MFS BM). Ve zlatém pásmu kat. A a E se umístil VUS Praha, Česká píseň Plzeň (Vojtěch Jouza), Camerata Třinec (Alena Kostková), A my taky (Lukáš Trykar) a Salvátor, Chrudim (Tomáš Židek). Rozsah této recenze nedovoluje hodnotit podrobně klady nebo drobné nedostatky jednotlivých soutěžních vystoupení. Všeobecně však lze opakovat jen známé pravdy: úrovni soutěžní prezentace vždy prospěje zpěv zpaměti, volba zažitého repertoáru, který svou technickou náročností nesvazuje přirozený pěvecký projev a jeho potřebný výraz, správná volba temp a u delších skladeb i tempových vztahů mezi jejich jednotlivými částmi, adekvátní, pravdivá, bohatá práce s dynamikou, promyšlené frázování bez zbytečných nádechů a přesně pulzující, srozumitelná, pro daný jazyk přirozená deklamace.

Stránky