• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Español

Historie sboru (1971 - 1980)

1971

 • spolupráce s Plzeňským rozhlasovým orchestrem, v rozhlasovém studiu natočeny sbory z operety Johanna Strausse "Královnin krajkový šátek"
 • podzim - Setkání pěveckých sborů Západočeského kraje v Domažlicích, kde Česká píseň uvedla premiéru skladby Z. Lukáše "Vyšel jsem dřív než hvězda ranní"
 • říjen - zahájen vlastní cyklus pořadů "Koncerty pod reliéfy" (každá 2. neděle v měsíci na schodech Západočeského muzea v Plzni) - poslední v březnu 1972
 • "... Při nouzi o koncertní prostory ve městě je objev nového prostředí nesporně přínosem: stylově čistý secesní prostor nemá sice velkou rozlohu, ale akustikou vyhovuje. ... Cyklus byl nazván Koncerty pod reliéfy. ... Ráz plzeňských podvečerů byl určován charakterem České písně, souboru sice amatérského, ale značně vyspělého, vynikajícího zápalem a pracovní kázní. Cyklus v muzeu ukázal i pozoruhodný rozsah repertoáru (každý koncert byl stylově zaměřen) a večery obsáhly tvorbu od gotiky po současnost." (Pravda, 3.5.1972)

1972

 • koncert k slavnostnímu otevření výstavní síně Masné krámy v Plzni
 • srpen - zájezd do Španělska - 8. ročník mezinárodního festivalu sborového zpěvu, kromě účasti v soutěži pořádána řada koncertů cestou i přímo ve Španělsku
 • "... výkon České písně byl přesný, intonačně naprosto čistý, nesený vnitřním tahem a muzikantsky citlivý k atmosféře každé jednotlivé skladby. Řadou přídavků se Česká píseň musela poděkovat za nadšený potlesk posluchačů, mezi nimiž byli i četní odborníci, kteří si ze všech probíhajících koncertů vybrali právě Českou píseň." (Pravda, 3.9.1972)
 • předsednictvo festivalu ohodnotilo dirigentský výkon Z. Lukáše jako nejlepší ze všech zúčastněných sbormistrů

1974

 • prosinec - odchod Zdeňka Lukáše (po výtkách politických funkcionářů)
 • Česká píseň nezkouší, ale je často zvána k natáčení v rozhlase s různými dirigenty a upravovateli (Zdeněk Bláha, Tomáš Sak, Jan Málek, Jaroslav Krček, Josef Krček, ...)

1979

 • leden - Česká píseň obnovila činnost - sbormistrem Zdeněk Vimr
 • březen - natáčení několika úprav lidových písní v plzeňském rozhlase
 • léto - 1. veřejné vystoupení
 • "Letos na jaře se poslední hrstky zájemců o sborový zpěv ujal nový sbormistr Z. Vimr, který se chce pokusit o obnovení práce tohoto kdysi vynikajícího komorního sborového tělesa. ... První veřejný koncert ukázal, že jsou zde skutečně dobré předpoklady ... především ve výborném sborovém cítění všech členů, takže sbor nemá žádné nebo jen nepatrné intonační problémy." (Pravda, 5.10.1979)
 • listopad - Zdeněk Lukáš věnoval České písni k 25. výročí vzniku skladbu "Veselá kopa"

1980

 • jaro - Česká píseň spolu se souborem Musica Bohemica, několika profesionálními zpěváky z Prahy a několika členy Plzeňského rozhlasového orchestru natáčí gramofonovou desku (řídil Jaroslav Krček)
 • červen - Česká píseň v Sušici při oslavách 120. výročí vzniku pěveckého sboru Svatobor
 • listopad - Festival západočeských pěveckých sborů (Klatovy) - koncert České písně s Musicou Bohemicou
 • (premiéra skladby Z. Lukáše "Na horách")
 • (Česká píseň - zlaté pásmo)