• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español

Napsali o nás

Koncert v Lam (DE) 23.5.2016:

Datum uveřejnění: 
23.05.2016
Zdroj: 
(neznámý)

Překlad:

Oduševnělé písně

Sbor „Česká píseň“ hostoval ve farním kostele

Lam. Náladu třídenního farního výletu s nádherným počasím v Tyrolsku přinesl farář Ambros Trummer na nedělní bohoslužbu, kterou obohatil sbor Česká píseň v rámci Festivalu duchovní hudby Šumava – Bavorský les. „Na malinkém prostoru tam stojí čtyři velké baziliky, ve kterých byl slaven Jubilejní rok soucitu a prošli jsme Svatými branami,“ byl nadšen farář. V neděli slavila církev Trojjedinost Boží. „Jeden Bůh ve třech osobách“ působí na jednu stranu nelogicky a protikladně, vyjadřuje ale celou lásku Boží a jeho péči o lidi.

Proto se duchovní pastýř připojil k úvodním slovům Jana Palka, který návštěvníkům bohoslužby oznámil zdarma koncert českého sboru. „Toto je také vhodná doba ke snění a přemýšlení o Bohu.“

„Pravděpodobně neexistuje v průběhu celého církevního roku žádný tak těžko pochopitelný svátek jako je svatá trojjedinost“, dodal farář Trummer. Popsat trojjediného Boha je téměř nemožné. Každý si jistě představí Boha po svém. „Od tisíce dotázaných bychom jistě dostali tisíc obrazů“, tolik duchovní. Přesto je dobré tento svátek slavit, protože to ukazuje, že Bůh není strnulý a svéhlavý, ale živoucí a lidem se zjevuje stále novým způsobem. „Každý z nás už byl určitě někdy uchvácen krásou a velikostí, všemohoucností a majestátem stvoření světa,“ řekl duchovní. Toto připisujeme Stvořiteli. Ukázal se nám symbolicky v osobě svého Syna a šel společně po cestách lidí. „Každý z nás už měl pocit, že slyší rady vnitřního hlasu a že jím byl naplněn. To je duch Boží“, byl kněz přesvědčen. Smíšený sbor, jehož repertoár sahá od středověku po dnešní dobu, doprovodil mši výběrem oduševnělých a hlubokomyslných písní.

Po mši byl ještě přídavek ve formě malého koncertu před oltářem, mezi skladbami byly i čtyři lidové mariánské písně v úpravě českého skladatele Bohuslava Martinů. Diváci, kteří zůstali až do konce koncertu, se rozloučili s hudebním tělesem srdečným potleskem. Češi byli ohromeni renovovaným kostelem i jeho akustikou a projevili přání opět si smět zazpívat v Lamu.

(obr. Smíšený sbor z Plzně nabídl hudební zážitek z nejvybranějších)

Preludium k evropskému hudebnímu festivalu

Datum uveřejnění: 
22.05.2016
Zdroj: 
(neznámý)

Reakce německých médií na koncerty České písně v rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava - Bayericher Wald 2016

Koncert v Bad Kötzting (DE) 22.5.2016

Překlad:

Český sbor Česká píseň z Plzně slavnostně ztvárnil mši a následně přidal působivý koncert. Děkan a městský farář pan Herbert Mader děkoval sboru z Plzně za „až k srdcím jdoucí zpěv“.

Preludium k evropskému hudebnímu festivalu

KULTURA Kostelní sbor z Bad Kötzting a sbor Česká píseň z Plzně souzněly na bavorsko-českém setkání duchovní hudby.

V sobotu se konal v bazilice Asam v Osterhofenu zahajovací koncert 20. Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. Je to setkání sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky a z Bavorského lesa. Festival byl založen roku 1997 spolkem pro vokální a komorní hudbu Laetitia. Od roku 2008 náleží organizace festivalu Kolegiu pro duchovní hudbu Klatovy ve spolupráci s UČPS.

Zahájení v Bad Kötzting

Festival se koná pod záštitou bývalého biskupa plzeňské diecéze pana Františka Radkovského. Mimo jiné si klade za úkol oživit církevní stavby česko-bavorského pohraničí a posílit kulturní atraktivitu regionu.

Takřka jako preludium k zahájení v Osterhofenu slavil sbor Česká píseň z Plzně společně s kostelním sborem fary Nanebevstoupení Panny Marie Bad Kötzting bohoslužbu v předvečer neděle Trojjedinosti Boží.

Oba sbory zpívaly střídavě v latině a němčině. Pod vedením Wolfganga Riegrafa zpíval sbor z Bad Kötzting „Kyrie“, „Sanctus“ a „Agnus Dei“ z „Missa brevis“ Johanna Ernsta Eberlina, sbor z Plzně pod vedením hobojisty České filharmonie Vojtěcha Jouzy „Gloria“ z „Missa brevis“ Zdeňka Lukáše, k chvalozpěvu „Danklied zu Gott“ Franze Josefa Haydna, k přípravě milodarů „Sicut cervus desiderat ad fontes, žalm 42“ od Giovanni Pierluigi da Palestrina a ke svatému přijímání „Richte mich Gott, žalm 43, op. 78, č. 2“ Felixe Mendelssohna-Bartholdy.

Předsedkyně Alena Holecová před koncertem po mši sbor představila. Smíšený amatérský sbor byl založen v Plzni roku 1954 a má v kulturním životě Plzně své stálé místo. Jeho repertoár sahá od renesance po současnou hudbu a zahrnuje také české a moravské lidové písně.

Kopie turínského plátna

Sbor přednesl v následném koncertu „Lamentationes Jeremiae prophetae – Lectio tertia“ od Tomáse Luise de Victoria, „Al naharot Bavel, žalm 137“ Salomone Rossiho, „Velum templi scissum est“ J. D. Zelenky a „Christus factus“ Michaela Haydna. Skladby se hodily ke kopii turínského plátna, která je

vystavena ve farním kostele od soboty až do svátku Božího těla. Ve druhé polovině koncertu zazpíval sbor k poctě Matky Boží čtyři mariánské písně českého skladatele Bohuslava Martinů.

„Hudba spojuje a dotýká se srdcí“, řekl městský farář Herbert Mader a děkoval upomínkovým dárkem a obálkou. Mader ocenil také nasazení Erwina Wierera, která společně s Vítem Aschenbrennerem (Klatovy) již počtvrté umožnil, že byl farní kostel v Bad Kötzting vybrán pro provedení takového koncertu

Stránky