• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español

Preludium k evropskému hudebnímu festivalu

Datum uveřejnění: 
22.05.2016
Zdroj: 
(neznámý)
Body: 

Reakce německých médií na koncerty České písně v rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava - Bayericher Wald 2016

Koncert v Bad Kötzting (DE) 22.5.2016

Překlad:

Český sbor Česká píseň z Plzně slavnostně ztvárnil mši a následně přidal působivý koncert. Děkan a městský farář pan Herbert Mader děkoval sboru z Plzně za „až k srdcím jdoucí zpěv“.

Preludium k evropskému hudebnímu festivalu

KULTURA Kostelní sbor z Bad Kötzting a sbor Česká píseň z Plzně souzněly na bavorsko-českém setkání duchovní hudby.

V sobotu se konal v bazilice Asam v Osterhofenu zahajovací koncert 20. Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. Je to setkání sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky a z Bavorského lesa. Festival byl založen roku 1997 spolkem pro vokální a komorní hudbu Laetitia. Od roku 2008 náleží organizace festivalu Kolegiu pro duchovní hudbu Klatovy ve spolupráci s UČPS.

Zahájení v Bad Kötzting

Festival se koná pod záštitou bývalého biskupa plzeňské diecéze pana Františka Radkovského. Mimo jiné si klade za úkol oživit církevní stavby česko-bavorského pohraničí a posílit kulturní atraktivitu regionu.

Takřka jako preludium k zahájení v Osterhofenu slavil sbor Česká píseň z Plzně společně s kostelním sborem fary Nanebevstoupení Panny Marie Bad Kötzting bohoslužbu v předvečer neděle Trojjedinosti Boží.

Oba sbory zpívaly střídavě v latině a němčině. Pod vedením Wolfganga Riegrafa zpíval sbor z Bad Kötzting „Kyrie“, „Sanctus“ a „Agnus Dei“ z „Missa brevis“ Johanna Ernsta Eberlina, sbor z Plzně pod vedením hobojisty České filharmonie Vojtěcha Jouzy „Gloria“ z „Missa brevis“ Zdeňka Lukáše, k chvalozpěvu „Danklied zu Gott“ Franze Josefa Haydna, k přípravě milodarů „Sicut cervus desiderat ad fontes, žalm 42“ od Giovanni Pierluigi da Palestrina a ke svatému přijímání „Richte mich Gott, žalm 43, op. 78, č. 2“ Felixe Mendelssohna-Bartholdy.

Předsedkyně Alena Holecová před koncertem po mši sbor představila. Smíšený amatérský sbor byl založen v Plzni roku 1954 a má v kulturním životě Plzně své stálé místo. Jeho repertoár sahá od renesance po současnou hudbu a zahrnuje také české a moravské lidové písně.

Kopie turínského plátna

Sbor přednesl v následném koncertu „Lamentationes Jeremiae prophetae – Lectio tertia“ od Tomáse Luise de Victoria, „Al naharot Bavel, žalm 137“ Salomone Rossiho, „Velum templi scissum est“ J. D. Zelenky a „Christus factus“ Michaela Haydna. Skladby se hodily ke kopii turínského plátna, která je

vystavena ve farním kostele od soboty až do svátku Božího těla. Ve druhé polovině koncertu zazpíval sbor k poctě Matky Boží čtyři mariánské písně českého skladatele Bohuslava Martinů.

„Hudba spojuje a dotýká se srdcí“, řekl městský farář Herbert Mader a děkoval upomínkovým dárkem a obálkou. Mader ocenil také nasazení Erwina Wierera, která společně s Vítem Aschenbrennerem (Klatovy) již počtvrté umožnil, že byl farní kostel v Bad Kötzting vybrán pro provedení takového koncertu

Kategorie: